Στήριξη Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή και Απασχόληση Αλλοδαπών στην Ελλάδα

​Εργασία/Ατομικές Ρυθμίσεις/Στήριξη Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή και Απασχόληση Αλλοδαπών στην ΕλλάδαΗ πολιτική για την εργασία των πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας έχει ως βασικούς στόχους την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής βασίζεται σε δύο νόμους, το ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α 80)  και το ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41) 

Με τους συγκεκριμένους νόμους καθορίζονται οι όροι που διέπουν την νόμιμη απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας και θεμελιώνεται η  προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

Η ρύθμιση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ο συντονισμός και έλεγχος της διαδικασίας καθορισμού του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας με σκοπό την εργασία και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών που αφορούν στην πρόσβαση πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας και την απασχόληση Ελλήνων πολιτών σε χώρες εκτός της Ε.Ε, αποτελούν αρμοδιότητες του Τμήματος Στήριξης Ελλήνων Εργαζομένων στην Αλλοδαπή, Εργασίας αλλοδαπών στην Ελλάδα και Ίσης Μεταχείρισης στην Εργασία.​


Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι