Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Εργασία/Συλλογικές Ρυθμίσεις και Συμφιλίωση/Συνδικαλιστικές ΟργανώσειςΣτο πλαίσιο της συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, οι προστατευτικές διατάξεις κατοχυρώνουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους βάσει κυρίως του ν. 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, παρέχεται προστασία και διευκολύνσεις καταρχήν στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις κήρυξης απεργιών. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα όπως η ενημέρωση και διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων, τα συμβούλια των εργαζομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου προβλέπονται οι περιπτώσεις συμμετοχής των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. ​

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι