ΑμΕΑ

​Εργασία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία/ΑμΕΑ

Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία: (ΑμεΑ)

 

Αρμοδιότητες του τμήματος:

 

  • Η σύνταξη προδιαγραφών προσβασιμότητας των χώρων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

 

  • Ο έλεγχος χώρων, η καταγραφή  των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους  του  Υπουργείου  και οι προτάσεις επίλυσης.

 

 Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, άτομα με προβλήματα αντίληψης και ομιλίας (π.χ. παραπληγικοί, τετραπληγικοί, άτομα με εγκεφαλική παράλυση, τυφλοί, κωφοί, άτομα με νοητική υστέρηση κλπ). Υπολογίζεται ότι αποτελούν το 10% περίπου του πληθυσμού της χώρας.

 Εμποδιζόμενα άτομα είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών, οι γυναίκες στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, οι συνοδοί μικρών παιδιών, οι υπερήλικες  και τα άτομα που πάσχουν από αρθρίτιδα, άσθμα και καρδιακά προβλήματα και αποτελούν το 50% του πληθυσμού τη χώρας.

Προσβασιμότητα νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη κλπ) να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

    «Η Προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδη λίθο ενός ανθρωποκεντρικού βιώσιμου περιβάλλοντος και ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση κοινωνικής Δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης, τα οποία όμως είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αειφόρου κοινωνίας».

 Ο «καθολικός σχεδιασμός» ή «σχεδιασμός για όλους» είναι ένας τρόπος σχεδίασης φιλικός κι ανθρώπινος που λαμβάνει υπόψη όλους τους χρήστες ανεξαρτήτου ηλικίας ή φυσικής κατάστασης.

Με μια σειρά εγκυκλίων σχετικών με την εφαρμογή των οδηγιών σχεδιασμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)  το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην  ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α.) και το Υπουργείο Υγείας υποχρεώνει τους φορείς του Δημοσίου να λάβουν μέτρα για την προσβασιμότητα και καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι