Ισότητα των Φύλων στην Εργασία

​Εργασία/Όροι Εργασίας/Ισότητα των Φύλων στην Εργασία  

Το εργατικό δίκαιο διασφαλίζει την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε όλο το φάσμα της εργασιακής σχέσης, ξεκινώντας από την πρόσβαση στην εργασία, τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη, τη συμμετοχή σε σωματεία και  ενώσεις, τόσο και κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης. Επίσης επιβάλλει την απαγόρευση και την προστασία από κάθε είδους άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω του φύλου του εργαζόμενου, ιδίως σε συνδυασμό με την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς επίσης και από κάθε είδους παρενόχληση λόγω φύλου ή σεξουαλική παρενόχληση.

Η μητρότητα διέπεται από ειδικό προστατευτικό καθεστώς που διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών που συνδέονται με την εργασία αλλά και με την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Οι εργαζόμενες προστατεύονται από καταγγελία της σχέσης εργασίας  κατά της διάρκεια της εγκυμοσύνης και για δεκαοκτώ μήνες από τον τοκετό. Η ανωτέρω προστασία ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που το παιδί γεννηθεί νεκρό.

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι) και των δύο φύλων δικαιούνται διευκολύνσεων για την φροντίδα (π.χ. μειωμένο ωράριο μετά τη γέννηση του παιδιού), ανατροφή, ασθένεια, νοσηλεία, σοβαρών νοσημάτων και σχολική παρακολούθηση των παιδιών.

Τα ανωτέρω θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του τμήματος Ισότητας των Φύλων στην Εργασία της Δ/νσης Όρων Εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι