Ασφάλιση Μισθωτών Προσωπικού Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Απασχολουμένων στο χώρο του Τύπου Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε

Ασφάλιση/Κύρια Ασφάλιση Μισθωτών και Ασθένειας/Ασφάλιση Μισθωτών Προσωπικού Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Απασχολουμένων στο χώρο του Τύπου Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε
Ασφάλιση Μισθωτών Προσωπικού Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Απασχολουμένων στο χώρο του Τύπου Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε (Τμήμα Γ΄)

 

Αρμοδιότητες

 

  • Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και του προσωπικού των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Τραπεζών που δεν καλύπτεται από τα Τμήματα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικής Ασφάλισης Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Α.Τ., για τους κινδύνους αναπηρίας – γήρατος – θανάτου.
  • Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη για το προσωπικό που εργάζεται στο χώρο του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εν γένει και υπάγεται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού − Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.) για τους κινδύνους αναπηρίας – γήρατος – θανάτου, ανεργίας καθώς και δώρου.
  • Ο προσδιορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο προσδιορισμός των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και οι παροχές και ο καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοσή τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρήσιμα έγγραφα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι