'Οροι Χρήσης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν.  2472/97),που πρέπει να εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

To ΟΠΣ "ΑΠΛΟ" επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ("Υποκειμένων") που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή στους χρήστες της πύλης ολοκληρωμένων και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Ειδικότερα, παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ΑΠΛΟ.

Σύνδεση χρήστη στο "ΑΠΛΟ"

Για τη σύνδεση του  χρήστη στο ΑΠΛΟ, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης του στο taxisnet.Ο χρήστης εξουσιοδοτεί τον εξυπηρετητή του συστήματος ΑΠΛΟ να προσπελάσει τα στοιχεία (ΑΦΜ) του που τηρούνται στη ΓΓΔΕ. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει το μητρώο της ΗΔΙΚΑ με τα στοιχεία διεύθυνσής του.  Τα ανωτέρω στοιχεία –απλά προσωπικά δεδομένα - διατηρούνται στην βάση δεδομένων του ΑΠΛΟ που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για την λειτουργία αλλά και την σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στο ΑΠΛΟ συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού, δηλ. της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κατηγορίας υπηρεσιών. Επίσης συλλέγονται εκείνα και μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Συγκεκριμένα συλλέγονται προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της πύλης, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην πύλη είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα πατέρα και μητέρας
  • Αριθμός Ταυτότητας
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
  • Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Cookies/ IP Addresses

Μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της πύλης, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της πύλης συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της πύλης.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο ΑΠΛΟ αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της πύλης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Η παρούσα πύλη περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΥΠΕΚΑΑ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της πύλης παρακαλούνται να τους ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.