Επικοινωνία

Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη (ΙΡΙΔΑ)

Τηλ. επικοινωνίας:

2131516651

2131516649

 
E-mail: irida@ypakp.gr